Saturday, June 26, 2021

*26/6/2021-19/3/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -19/3/3 of 1207 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..A Happy 7th Day Sabbath.

*26/6/2021-19/3/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -19/3/3 of 1206 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..A Happy 7th Day Sabbath.

Gahunda y' Umunsi:

1.Indirimbo:

#275"Nzasa Na Yesu".[].

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#2Abakorinto 7:1-16" Imibabaro iboneka mu kubaho kw' intumwa","Ibyo kutifatanya n' Abatizera".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 43"

#"Pawulo ari I ROMA".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

Isabato[ https://voca.ro/1l02EOfmPwo0 ],

Daniyeli[https://voca.ro/1hCHfmsd3of3  ].

*27/6/2021-18/3/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -18/3/3 of 1205 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..Sunday .

Gahunda y' Umunsi:

1.Indirimbo:

#275"Nzasa Na Yesu".[].

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#2Abakorinto 7:1-16" Imibabaro iboneka mu kubaho kw' intumwa","Ibyo kutifatanya n' Abatizera".

3.Ikigisho: Ibyakozwe n' Intumwa "Igice cya 43"

#"Pawulo ari I ROMA".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

Isabato[ https://voca.ro/1l02EOfmPwo0 ],

Daniyeli[https://voca.ro/1hCHfmsd3of3  ].

*28/6/2021-17/3/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -17/3/3 of 1204 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..Monday.

Gahunda y' Umunsi:

1.Indirimbo:

#275"Nzasa Na Yesu".[].

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#2Abakorinto 7:1-16" Imibabaro iboneka mu kubaho kw' intumwa","Ibyo kutifatanya n' Abatizera".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 43"

#"Pawulo ari I ROMA".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

Isabato[ https://voca.ro/1l02EOfmPwo0 ],

Daniyeli[https://voca.ro/1hCHfmsd3of3  ].

*29/6/2021-16/3/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -16/3/3 of 1203 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..Tuesday.

Gahunda y' Umunsi:

1.Indirimbo:

#275"Nzasa Na Yesu".[].

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#2Abakorinto 7:1-16" Imibabaro iboneka mu kubaho kw' intumwa","Ibyo kutifatanya n' Abatizera".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 43"

#"Pawulo ari I ROMA".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

Isabato[ https://voca.ro/1l02EOfmPwo0 ],

Daniyeli[https://voca.ro/1hCHfmsd3of3  ].

*30/6/2021-15/3/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -15/3/3 of 1202 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..Wednesday.

Gahunda y' Umunsi:

1.Indirimbo:

#275"Nzasa Na Yesu".[].

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#2Abakorinto 7:1-16" Imibabaro iboneka mu kubaho kw' intumwa","Ibyo kutifatanya n' Abatizera".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 43"

#"Pawulo ari I ROMA".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

Isabato[ https://voca.ro/1l02EOfmPwo0 ],

Daniyeli[https://voca.ro/1hCHfmsd3of3  ].

*1/7/2021-14/3/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -14/3/3 of 1201 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..Thursday.

Gahunda y' Umunsi:

1.Indirimbo:

#275"Nzasa Na Yesu".[].

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#2Abakorinto 7:1-16" Imibabaro iboneka mu kubaho kw' intumwa","Ibyo kutifatanya n' Abatizera".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 43"

#"Pawulo ari I ROMA".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

Isabato[ https://voca.ro/1l02EOfmPwo0 ],

Daniyeli[https://voca.ro/1hCHfmsd3of3  ].

*2/7/2021-13/3/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -13/3/3 of 1200 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..Friday Fasting Day.

Gahunda y' Umunsi:

1.Indirimbo:

#275"Nzasa Na Yesu".[].

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#2Abakorinto 7:1-16" Imibabaro iboneka mu kubaho kw' intumwa","Ibyo kutifatanya n' Abatizera".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 43"

#"Pawulo ari I ROMA".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

Isabato[ https://voca.ro/1l02EOfmPwo0 ],

Daniyeli[https://voca.ro/1hCHfmsd3of3  ].

*3/7/2021-12/3/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -12/3/3 of 1199 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..A Happy 7th Day Sabbath.

Gahunda y' Umunsi:

1.Indirimbo:

#275"Nzasa Na Yesu".[].

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#2Abakorinto 7:1-16" Imibabaro iboneka mu kubaho kw' intumwa","Ibyo kutifatanya n' Abatizera".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 43"

#"Pawulo ari I ROMA".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

Isabato[ https://voca.ro/1l02EOfmPwo0 ],

Daniyeli[https://voca.ro/1hCHfmsd3of3  ].

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our website

Contact us

Meet AUSC President at +250736196204

Our Team Members